Felnőttképzések ingyenesen

A Kodolányi János Egyetem 2018 őszén indította el a projektben tervezett képzéseket. Az ezekhez szükséges tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó, a személyes tudáskonstrukció saját ütemben való felépítését támogató e-learning felületek szintén a projekt keretében készültek el. A képzések színvonalára és az átadásra kerülő ismeretek korszerűségére a Kodolányi János Egyetem neve és sokéves tapasztalata a garancia.

A képzések anyaga, szakmai tartalma kimondottan az ebben a projektben célcsoportként megjelenő az óvodapedagógusok, személyes gondoskodást végző szakemberek és kulturális szakemberek számára került kifejlesztésre, összhangban a helyi igényekkel és választott személyes kontakt órákat az online tananyag-elsajátítással keverő „blended” képzési formával. A képzések megkezdése előtt kialakított és a célokra specifikált e-learning felület maximálisan támogatja ezt a tanulási formát.

A képzésekkel a megvalósítás teljes időtartama alatt több mint 150 helyi humán szolgáltatásban dolgozó szakember tudásának bővítését, magasabb színvonalra emelését fogja támogatni a projekt.

Megszakítás