Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kedvezményezett: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1994 óta tevékenykedik az alapítók által elhatározott cél, azaz Békés megye gazdasági társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében. Kiemelt feladata a vállalkozások támogatása tanácsadással, képzéssel és egyéb, a pénzügyi lehetőségeiket javító szolgáltatásokkal, melyek révén versenyképességük fokozódhat, felkészültségük erősödhet az EU csatlakozással kapcsolatos követelményekhez való megfelelésben is. Az alapítói vagyont Békés Megye Önkormányzata biztosította. Az Alapítvány a kis- és középvállalkozói szektor mellett együttműködik a különböző terület- és vidékfejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában megyei és regionális szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal és azok társulásaival. Az elmúlt néhány évben hangsúlyossá vált a közhasznúsági célok teljesülése érdekében, elsősorban az oktatás, képességfejlesztés, továbbá a különböző foglalkoztatást elősegítő programok kapcsán a civil szervezetekkel, illetve a megyei és központi, hasonló célokért dolgozó intézményekkel történő együttműködés. A közelmúltban végzett tevékenység alapján elmondható, hogy az Alapítvány projekt készítési és programmenedzselési tapasztalatai Békés megyében egyedülállóak.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok országos hálózatot alkotnak, programjaik, – amelyek közül legismertebb a Mikrohitel Program – elérhetők Magyarország egész területén. Az Alapítvány az egyes programjainak kidolgozását és megvalósítását különböző partner szervezetek szakmai együttműködésével végzi, illetve több határon átnyúló – elsősorban román – programnak is részese volt az elmúlt években. Az Alapítvány szolgáltatásai széleskörűek, három fő terület emelhető ki ezek közül; a Mikrohitel és Széchenyi Hitel Program, továbbá a tanácsadói szolgáltatások valamint a képzési programok.

Ügyvezető igazgató:
Szász Zsolt

A partner honlapja:
www.bmva.hu

Megszakítás