Kaszaper

Kedvezményezett: Kaszaper Község Önkormányzata

A Békés megye déli részén fekvő Kaszaper nagyközség őse, a középkori Pereg város a Száraz-ér partján, a környező tájból észrevehetően kiemelkedő, az esetleges árvizek idején is biztonságot nyújtó egyik dombháton, az ún. Templom-halmon épült fel, a közepén templommal, körülötte lakóházakkal. A Hunyadiak idején mezővárossá fejlődött a korabeli oklevelek tanulsága szerint, de a török dúlás Kasza-pereget (ahogy akkoriban hívták a települést) is elpusztította. A következő említése 1867-ben található, amikor a község Kaszaperpuszta néven újra alakul. A településhez 2000-ben népszavazást követően csatlakozott Pusztaszőlős.

Kaszaper községet héttagú képviselő testület irányítja, élén Kun László polgármesterrel.

Humán szolgáltató intézmény rendszer

A faluban az egészségügyi alapellátást egy háziorvos, egy fogorvos, védőnői szolgálat és egy gyógyszertár biztosítja.

A településen az óvodai, és iskolai nevelés a Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda falai között zajlik. Az intézmény 2012. szeptember elsejétől végzi oktató-nevelő tevékenységét. Fenntartója a Szeged-Csanád Egyházmegye megbízásából a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság. Az iskolában és az óvodában katolikus értékrend szerinti oktatás folyik. A gyerekek korszerű körülmények között, világos, felújított termekben, jó tárgyi felszereltséggel, a legkorszerűbb számítástechnikai eszközök használatával tanulhatnak. Évek óta sikerrel működik a hátrányos helyzetű gyerekek integrációs programja, melyben az önkormányzat ingyenes étkezéssel segíti a családokat.

A Közösségi, Közművelődési Színtér és Könyvtár és Teleház önkormányzati intézmény. Sokrétű feladatkörben tevékenykedik, gyakorlatilag a falu kulturális életének az egyszemélyes intézményi felelőse. A település mint a többi kis falu a környékünkön küzd az elvándorlással és az elöregedéssel. Sok fiatal külföldre megy, vagy nagyobb városban próbál szerencsét, így nem könnyű a helyzetük a programok kialakítása kapcsán. A kultúra, közművelődés is közösségmegtartó erővel bír, erre igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni. Klubokat indítanak, prevenciós előadásokat tartanak, kiállításokat, bálokat szerveznek. Ezek mellett a lakosság számára közösségi teret biztosítanak a könyvtár és a teleház (internetpont) által. Fontos számukra a hagyományőrzés (jeles napok, Szent György, Péter Pál, Gellért nap) és a magyar kultúra jeles napjai (Magyar film napja, Magyar népmese napja, Magyar kultúra napja..) illetve a lakosság környezettudatos életszemléletének kialakítása, fejlesztése.

A szociális ellátásokat a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ nyújtja.

Szolgáltatásaik : Idősek klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szolgálat.

A község mindig is nagy gondot fordított a helyi sportéletre így egy régi álom vált valóra, mikor  2003-ban befejeződött sportcsarnoképítés, mely azóta is biztosítja a magasabb színvonalú testnevelésórák megtartását, emellett a helyi és közeli települések sportegyesületei is kihasználják az épületet és edzéseket, mérkőzéseket szerveznek erre a helyszínre.

A községben négy civil szervezet működik. A Dolce Vita Művészeti Egyesület, a Kaszaper Polgárőr Egyesület és a két nyugdíjas klub, az Őszi Alkony és a Szivárvány.

Polgármester:
Kun László

A partner honlapja:
www.kaszaper.hu

Megszakítás