Kardoskút

Kedvezményezett : Kardoskút Nagyközség Önkormányzata

Az Orosházáról Tótkomlós felé vezető út mellett kialakult település a vasútvonal 1893-as kiépítése után a Hódmezővásárhelyhez tartozó puszta állat- és terményszállítási központja volt, majd 1949-ben önálló községgé vált. Kardoskút határában nagy kiterjedésű olaj- és gázmezőt találtak, amely révén a szénhidrogénipar jelentős hazai központjává vált és az ország legjelentősebb olajipari vállalkozásai nyitottak itt telephelyeket. A település a Körös–Maros Nemzeti Park mellett fekszik, közelében található a 3 kilométer hosszúságban elnyúló Fehér-tó madárrezervátuma és mellette, a sóstói telepen van a híres rackajuh és cigájajuh génbank is. A kardoskúti Fehér-tó területe számos madárfaj (daru, nagy lilik, kis lilik stb.) költő- illetve átvonulóhelye. A kardoskúti Fehér-tó tavasszal és ősszel a Kárpát-medence egyik legfontosabb madárszállója. A madarak száma a vízviszonyok függvényében nagyon változó, de vízben gazdag években több tízezer állatot is meg lehet figyelni.

Kardoskút lélekszáma 2015-ös adat szerint 913 fő.

A nagyközséget öttagú képviselő testület vezeti, élükön Varga Pál független polgármesterrel.

Humán szolgáltató intézmény rendszer

A nagyközségben egy önkormányzati fenntartásúóvoda, jelenleg 17 gyermekkel, egy vegyes csoporttal működik. A gyerekek közül öten nagy-, négyen középső és nyolcan kiscsoportosok. A nevelési-oktatási és gondozási feladatokat két fő óvodapedagógus és egy dajka végzi. A takarítási teendőkbe egy fő takarító személyzet segít be. A különleges bánásmódban részesülő óvodások külön fejlesztésben részesülnek intézményen belül, fejlesztő pedagógus és mozgás terapeuta által. A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2018. októberében megkapta a Madárbarát Óvoda minősítést. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek már egészen fiatal korukban környezettudatos szemléletű nevelést kapjanak, céljuk a Zöld Óvoda minősítések elnyerése.

Kardoskút általános iskolája jelenleg megfelelő gyermeklétszám hiányában zárva van, de a helyiek bíznak benne, hogy ha ismét meg lesz a működéshez legalább minimálisan elegendő  létszám, újra megnyithatják, és legalább alsó tagozatban helyben tanulhatnak a kardoskúti gyerekek.

Az egészségügyi ellátásthétfőtől péntekig helyettesítő háziorvos, heti két napon fogorvos biztosítja. A helyi Családokért Szolgáltató BT. keretén belül védőnő dolgozik. Heti egy-egy alkalommal várandós tanácsadás, csecsemő és kisgyermek tanácsadás és iskola egészségügyi ellátás is igénybe vehető.

A település kulturális életének központja a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár. A művelődési központ évente meghirdeti a Nyugdíjas Vers,- és Prózaíró versenyt, melyre a helyiek mellett sokan neveznek a környező települések, nyugdíjasai közül. A versenyre érkezett pályamunkák legjobbjait a következő évben Kardoskúti Antológia címmel kötetben adják ki. A művelődési házban egészségtorna-, jóga,- aerobik,- asztalitenisz csoport, nyugdíjas klub, kreatív klub, ifi klub működik. Szintén itt található a községi könyvtár, mely gyűjteményét folyamatosan fejleszti és gondozza. A könyvtár a Békéscsabai Tudásház és Könyvtárral, mint szolgáltatóval szoros együttműködésben, a lakosság sajátos igényeit figyelembe véve alakítja ki könyvtári állományát. A lakosság számára a helyi információk nyilvános közzététele érdekében a Kardoskúti Hírmondó ingyenes közéleti újság kiadását az intézmény látja el, és az újság szerkesztőségének is helyet ad. Emellett a községi könyvtár a település honlapján a helyi közérdekű tájékoztatásban is részt vállal. A könyvtár alap szolgáltatásait az olvasók ingyenesen vehetik igénybe.

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998-ban hozta létre a Kardoskút Községért Közalapítványt.Az alapítvány pártoktól függetlenül végzi feladatát, politikai tevékenységet nem folytat. Céljuk a községben folyó kulturális, oktatási munka színvonalának javítása, a kulturális hagyományok ápolása, a kulturális-, oktatási- és egészségügyi intézmények tárgyi feltételeinek javítása, a felsőoktatásban résztvevők, és az egészséges életmódra nevelését zászlajukra tűző helyi rendezvények támogatása.

A községben több civil szervezet működik: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület, Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület – amatőr színjátszó csoport, Kardoskúti Polgárőr Egyesület.

Polgármester:
Varga Pál

A partner honlapja:
www.kardoskut.hu

Megszakítás