Orosháza

Kedvezményezett, konzorciumvezető: Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza jelenkori története több mint 250 évre nyúlik vissza, amikor a Tolna megyei Zombáról evangélikus vallásuk miatt elüldözött telepesek érkeztek a város – akkor még a török dúlás után elnéptelenedett – területére. Orosháza a megye második legiparosodottabb városa, melynek alapját a 20. század elején történt olaj, földgáz- és termálvíz feltárások adják többek között. Ezek mentén indultak el jelentős ipari vállalkozások a gépipar, üvegipar, kohászat területén, melyek a mai napig fontos és meghatározó elemei a város gazdasági életének. Emellett igen jelentősek a mezőgazdasági és feldolgozóipari vállalkozások is. A város legfőbb turisztikai vonzerejét Gyopárosfürdő jelenti. A tó gyógyvizének köszönhetően már nem csak országosan, de nemzetközi szinten is ismert és kedvelt turisztikai célpont. Vizét 1999-ben nyilvánították gyógyvízzé, így erre alapozva alakították ki a Gyógyászati Központot, ami különböző mozgásszervi, gyulladásos, reumatikus és ízületi bántalmak, nőgyógyászati panaszok gyógyítására, valamint balesetek, műtétek utáni rehabilitációra is alkalmas. Ezekre az adottságokra építve 2004-ben megnyílt az élményfürdő is, melyet 2008-ban a Magyar Fürdőszövetség 4 csillagos élményfürdővé nyilvánított. Az elmúlt években a város kulturális élete is egyre jobban fellendült, színes, mozgalmas események sorozata tarkítja egész évben a város életét. Így nem csak a helyiek és a környező településen élők, de a messzi vidékekről idelátogató turisták is mindig találnak kikapcsolódási lehetőséget a településen.

Orosháza Város a konzorciumba bevont települések között egyértelműen kiemelt szerepet játszik, területileg és lakosságszám vonatkozásában is kiemelkedik a többi közül. Járási székhely, emellett több társulás központi, vezető szereplője, például az egészségügyi ellátás tekintetében.

Orosházát 14 tagú önkormányzat irányítja Dávid Zoltán polgármester irányításával.

A helyi humán közszolgáltatások bemutatása.

Köznevelés és közoktatás

Óvodák

A városban működő Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a város egymástól földrajzilag távol eső részein elhelyezkedő telephelyekből álló intézmény. Nyolc tagóvodát ( Lehel u., Bajcsy u., Bácska u., Ifjúság u., Könd u., Mátyás király u., Móricz Zs. u., Uzsoki u.) tömörít. A telephelyeken esztétikusan berendezett foglalkoztató helyiségek és parkosított pihenő- és játszóudvar szolgálja a gyermekek kényelmét. A speciális szakirányú képzettséggel rendelkező óvodapedagógusok gazdag fejlesztési kínálatot teremtve segítik a gyermekek személyiségének minél teljesebb kibontakozását. A napi gyakorlatban megjelenik a játékos idegen nyelvhez való szoktatás (angol, német) is. Az önkormányzati intézmény mellett három egyházi óvoda (evangélikus, katolikus, református) is szolgálja a gyermekek ellátását és nevelését.

Iskolák

Orosházán több nagy múltú általános iskola várja a gyerekeket. A három történelmi egyház (katolikus, református, evangélikus) tart fenn egyet-egyet, és van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által üzemeltetett. Mint az alábbi bemutatásból kitűnik, mindegyiknek meg van a maga speciális oldala, így a szülők számára – gyermekük beállítottsága, irányultsága figyelembe vételével – gazdag a választási lehetőség.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola három tagintézményben végzi munkáját. A telephely intézményként működő Vörösmarty utcai iskola mellett ide tartozik a Czina Sándor, és a Rákóczitelepi Iskola is. Az itt folyó kiemelkedő szakmai munkát kiválóan igazolja a tanulóik által megnyert tanulmányi versenyek sokasága. Az intézményben különösen erős a számítástechnikai és a zenei képzés.

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Az 1937-ben indított evangélikus gimnáziumot a rendszerváltás után, 1992-ben szervezték újjá. Fenntartója az Orosházi Evangélikus Egyházközség. A magas szintű oktató-nevelő munkát két nyelvi labor, két számítástechnika terem és egy speciális rajzterem is segíti.

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az iskola 1894-ben indult, polgári iskolaként. Az orosházi polgári iskola 1945 után fokozatosan átalakult állami iskolává. 2011-ben a fenntartó váltás után a Református Egyház gondozásába került. Az iskola diákjai magas szintű nyelvi képzésben részesülnek.

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Az Eötvös József Téri Általános Iskolát 1986. augusztus 30-án adták át. 2011 szeptemberétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye vette át az Előd utcai óvoda és az akkor teljes körűen felújított iskola fenntartását. 1990-ben készült el a nemzetközi méretű sportcsarnok, azóta városunkban ez az intézmény a házigazdája különböző sportágak jelentős nemzetközi eseményeinek s emellett kiemelkedő közcélú rendezvények kedvelt helyszíne is. A pedagógiai munka pilléreit a kezdetektől fogva a testnevelés, a matematika-számítástechnika és a nyelvoktatás emelt óraszámú képzései alkotják, de folyamatos a fogadókészség a fokozott, speciális gondoskodást igénylő tanulók ellátására is. 2007-ben indult a sportiskolai oktatás. Alsó tagozatban mindennapos testnevelés van, felsőben különböző sportágakban egyesületi, illetve sportiskolai keretek között sportolnak a fiatalok.

Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola

Az intézmény fenntartója a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Városunkban 2010-ben vették át a korábbi Hunyadi János iskolától a Pacsirta utcai intézmény vezetését. Az iskola szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával, módszertani sokszínűségével, egyénre szabott haladási ütemével, sajátos eszköztárával messzemenőkig kielégíti a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos, halmozottan fogyatékos, autista, testi, érzékszervi fogyatékos) gyermekek és fiatalok igényeit. Céljuk, hogy a tanulók sikerélményekhez juthassanak úgy, hogy a képességeikhez és fejlődési lehetőségeikhez mérten felállított követelményrendszernek eredményesen megfelelnek.

Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

2007-ben mind szakmai, mind jogi, mind tárgyi vonatkozásban is egy szakmai bizottság kiválóra minősítette a nagy múltú intézményt. Az elismerés alapjául szolgáló színvonal biztosítja, hogy a növendékek kiemelkedő színvonalú, egyenletes minőségű oktatásban részesülnek, valamint ez által az iskola előnyben részesül egyes pályázatok alkalmával is. A Művészeti Iskola rendezvényei, előadói műsorai a város kulturális életének szerves részét képezik.

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Orosházán már a 19. században szerettek volna egy gimnáziumot létesíteni, azonban a város első középiskolája a polgári iskola lett. 1933-ban Musulin Béla okleveles gimnáziumi tanár alapította meg a gimnáziumi oktatást. A későbbiekben a magángimnázium beolvadt az evangélikus gimnáziumba. 1948-ban megtörtént az államosítás és létrejött az állami általános gimnázium, mely Táncsics Mihály nevét vette fel. 1951-1955 között felépült a gimnázium mai épülete. Az 1960-as években a képzés szakközépiskolai osztályokkal bővült. A régió legnagyobb, egyik legeredményesebb és legszínesebb oktatási kínálatot biztosító középiskolájává nőtte ki magát a Táncsics. Az intézményben érettségizettek száma csaknem tizenegyezer fő, mely egy kisváros lélekszámával vetekszik. Az intézményből kikerült kiválóságok diaszpóráját sikeres, sőt világhírű tudósok, művészek, sportolók és szakemberek alkotják. Az iskola szolgáltató rendszere a régióban az egyik legszínesebb. Iskolapolgári jogon jár az internetezés, és tanulóik megszerezhetik az Európa-szerte elfogadott ECDL informatikai bizonyítványt, valamint a DSD – német nyelvdiplomát. A NYAT és FAT akkreditált angol nyelvvizsga-központban szakmai nyelvvizsgát is szerezhetnek. Az iskola emelt szintű érettségire is felkészíti tanítványait és emelt szintű vizsgaközpontként is működik.

Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A szakképzési rendszer átalakítása során 2015. július 1-jétől országosan 44 szakképzési centrum kezdte meg működését. A Gyulai Szakképzési Centrumhoz tartozik az orosházi Kossuth Lajos, a szarvasi Székely Mihály, a szeghalmi Szigeti Endre, a sarkadi Ady Endre – Bay Zoltán, a gyulai Harruckern János és a dévaványai Szakképző Iskola és Kollégium. A centrum szakgimnáziumaiban (volt szakközépiskolák) szakmai érettségi vizsga és szakképesítés szerezhető. Ennek megfelelően a 9-12. évfolyamon az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az ezt követő évfolyamon pedig az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi ágazatához tartozó képesítés szakmai vizsgájára készítik fel diákjaikat. Az érettségit követően érettségire épülő emelt szintű technikus szakképesítés szerezhető; a képzés 4+1 éves. A szakközépiskoláikban (volt szakiskola) az első három év után szakmai vizsgát tehetnek a diákok, majd további két év alatt akár felkészülhetnek az érettségire, a képzés időtartama 3+2 év.

A felnőttoktatás keretein belül lehetőséget biztosítanak a második ingyenes szakképesítés megszerzésére, akár keresztfélévben, azaz februárban történő beiratkozás mellett is.

Kodolányi János Egyetem

2004 szeptemberében nyílt meg Orosházán, Gyopárosfürdő vonzáskörzetében a Kodolányi János Egyetem Oktatási Központja. A központban, mely már az egyetem székhelye is felsőoktatási szakképzés, alapképzés és szakirányú továbbképzés folyik. Rendkívül jelentős fejlődés ez a város számára és nagy segítség a tehetséges fiatalok helyben tartása szempontjából is. Az egyetem maga is konzorciumi partner, így részletes bemutatása lentebb olvasható.

Közművelődési intézmények

A Petőfi Művelődési Központ (PMK)

Az intézmény hosszú évek óta változatos programok, színházi előadások, városi- és egyéb – sok esetben – ingyenes rendezvények sokoldalú helyszíne. Tevékenységét a város kulturális hagyományaira, az itt élő polgárok kulturális értékeire, igényére alapozza. A művelődési házban jelenleg több mint 20 alkotó közösség működik, ezek közül több szép sikereket ért el.  A PMK szervezi az Őszi,- és Tavaszi Színházi Esték színi előadás sorozatot, és az Orosházi Nyár rendezvénysorozatot, mely sokszínű felhozatalával biztosítja, hogy minden orosházi talál az érdeklődési körének megfelelő koncertet, és/vagy egyéb programot. (Az Orosházi Nyár sorozat keretében több műsoros, „Családi csobbanást” szerveztek Gyopárosfürdőn, ahol a fürdő szolgáltatásai mellett az egész család szórakozhatott. Szépszámú ingyenes koncert várta Orosháza lakóit. Magna Cum Laude, Irigy Hónaljmirigy, Kovalski meg a Vega, R-GO, Hobo Blues Band, Cserháti Emlékest, Dér Heni, Fásy mulató, hogy csak néhányat említsünk. Színesítette a programot a hagyományos Szent István napi nemzetközi lóverseny, kamionhúzás, és Hőlégballon Fieszta is.)

Nagy Gyula Területi Múzeum

A múzeum állandó helytörténeti tárlatok mellett rendszeresen időszakos kiállításokat vonultat fel, melyeket szívesen látogatnak a városban élők és a szabad idejüket itt töltő turisták is. Az intézmény a helyi oktatási intézmények partnere helytörténeti és régészeti sorozataival, nyaranta pedig izgalmas és tanulságos programokban bővelkedő táborokat szerveznek az iskolásoknak.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

A könyvtár a művelődési központ mellett Orosháza kulturális életének meghatározó helyszíne. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett rengeteg kulturális rendezvényt, író-olvasó találkozót szerveznek és számos a helyiek általános társadalmi jólétét segítő kezdeményezést köszönhet a város a könyvtár szakmailag rendkívül felkészült munkatársainak. Nyaranta ingyenesen ismerkedhetnek – főként az idősebb generáció tagjai – a számítógép, az internet az okos telefon és más hasonló eszközök használatával. Az orosházi könyvtárból indult el az azóta országossá nőtt kezdeményezés, a „Veszíts el egy könyvet” akció is. Az esélyegyenlőség jegyében 2019-től, a fenntartó önkormányzat támogatásával megszüntették a beiratkozási díjat. A városi könyvtárak közül, Magyarországon elsőként és eddig egyedüliként, Orosházán lehet ingyenesen beiratkozni és könyveket kölcsönözni! Szakmai munkájukat a Magyar Könyvtárosok Egyesületénél is kiemelkedőként tartják számon. A könyvtár gyermekkönyvtára idén nyerte el a Magyarországon gyermekkönyvtárnak adható legmagasabb elismerést, a Vándor Bagoly díjat, melyet minden évben a legkreatívabb, legkiemelkedőbb szakmai munkát végző gyermekkönyvtárnak ítélnek oda.

További humán szolgáltatók – szociális intézmények

Az Egységes Szociális Központrendkívül széles spektrumú tevékenysége két fő területre oszlik. A bentlakásos, illetve a nappali- és alapellátások egységére. Az előbbihez tartozik az Ezüst Fenyő Idősek Otthona, mely 74, és a Platán Idősek Otthona, mely 150 férőhelyen nyújtja teljes körű szolgáltatásait az ellátottak részére fizikai, egészségi, mentális szükségleteiknek megfelelően a nap 24 órájában. Ehhez az egységhez tartozik még a Hajléktalan Szálló, a 26 férőhelyes Éjjeli Menedékhely, és a 14 férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti szállása. A Nappali- és Alapellátások Egysége része a Nappali Melegedő, mely a hajléktalanok nappali tartózkodására nyújt lehetőséget kulturált körülmények között. Az Egységes Szociális Központ Nappali Ellátás Egységéhez tartozó idősek klubjai, az Öreg Tölgy Klub, a Gyöngyvirág Klub, az Őszirózsa Klub, a Reménység Klub, gondoskodnak az időskorú személyek napközbeni tartózkodásáról és tartalmas programjairól, a demens személyek napközbeni felügyeletéről, házi segítségnyújtásra szoruló idősek lakókörnyezetében történő gondozásáról és a szociálisan rászoruló személyek részére a napi egyszeri meleg étel biztosításáról. Az Öreg Tölgy Klubhoz tartozó tanyagondnoki szolgálat a külterületen élők számára nyújtja segítő szolgáltatásait.

Az egység további fontos része a Vadvirág Esély Klub, mely az értelmükben akadályozott 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes személyek napközbeni ellátását biztosítja, a Harmónia Klub, mely a pszichiátriai betegek, és a Fordulat Klub, mely a szenvedélybetegek nappali intézménye. A Központ intézménye a 74 férőhelyes Kisharang Bölcsőde is, mely alapfeladatán túl szabad kapacitása terhére többlet szolgáltatásként a gyermekek egyéb napközbeni ellátását (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, só szoba) is biztosítja.  

Eredményes munkát végez a városban az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatást, a Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági feladatot lát el több településen orosházi központtal. Illetékességi területe: Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós (család-és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében),
Orosházi Járás minden települése: Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós (család- és gyermekjóléti központ feladatai tekintetében). A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatást lát el, a Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági munkát végez (javaslat hatósági intézkedésre, feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján, családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében, utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően). Az Orosházán 30 éve eredményesen működő Családsegítő Szolgálat célja, a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítő munkatársak száma Orosházán 8, Tótkomlóson 2, a többi illetékességi területhez tartozó településen 1-1 fő, összesen 20 fő. A Család,- és Gyermekjóléti Központban az  esetmenedzserek, tanácsadók, valamint óvodai és iskolai szociális segítők létszáma 19 fő.

Fontos része a szociális hálónak az Ökomenikus Segélyszervezet által működtetett Családok Átmeneti Otthona, ahol anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtanak menedéket. Egy évben átlagosan 20 család, azaz mintegy 100 gyermek és 30 szülő részére biztosítják az ideiglenes elhelyezést.

Polgármester:
Dávid Zoltán

A partner honlapja:
www.oroshaza.hu

Megszakítás