Óvodai programok utóélete

A programoknak vége, de a hatásuk tovább él a mindennapokban.

Ez év január elején három program vette kezdetét, melyek egyrészt az óvodások mozgásfejlődését és az egészséges életmódra nevelését segítették, valamint a szülőkkel közösen folytatott meseolvasást kívánták népszerűsíteni. Öt település nyolc óvodájában valósultak meg az események. Az óvodákat érintő projektelemek utóhatásáról Németh Gabriella, az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának intézményvezetője mesélt.

– A projekt jóvoltából kapott eszközök hosszú évekig segítik az óvodában folyó képességfejlesztést. Egy részükkel – mint például a bordásfal, tornapad, labdák, bábok, hangszerek – már korábban is rendelkeztünk, de jelentős hányaduk újdonság volt a számunkra. A fényasztalok, Beebot padlórobotok és pályák, a papírszínház csomag új színt hozott a mindennapi életünkbe. Az eszközök mellett mindhárom megvalósuló program jelentős szellemi tőkével is gyarapította a résztvevőket – mondta el.

Az intézményvezető kiemelte, a Kis lurkó egészségnapon a felkínált programok az egészségfejlesztés valamennyi területét  – a testi (szomatikus), a lelki (értelmi, érzelmi, akarati) és a szociális (társas, közösségi) területét lefedték. A részvevő szülők mintát kaphattak az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások kialakítására, ápolására. Németh Gabriella hozzátette, az óvodai nevelésnek egyébként is része az egészség fejlesztésére és a prevencióra irányuló egészségnevelő tevékenység. Az egészségtudatosságra nevelés átszövi az óvodai mindennapokat. Az egészséges táplálkozással, a mindennapos testneveléssel, a személyi higiéné és a testi és lelki egészség fejlesztésével találkozhatnak a hétköznapokon is az óvodások.

– A mesedélutánok a szülőkkel közösen programon résztvevő szülők láthatták, hallhatták, hogy egy mese milyen hosszan képes fenntartani a gyerekek érdeklődését, illetve ezek az alkalmak megmutatták azt is, hogyan lehet egy mesét többféle módon elmesélni a gyerekeknek. A mese a fantáziát mozgatja meg, élénkíti azt. Fejleszti a szókincset és talán elsőre meglepő, de azoknak a gyerekeknek, akiknek sokat mesélnek, a rajzaikban is sokkal több kreativitást, fantáziagazdagságot találunk. Akik rendszeresen hallgatnak mesét kisgyermekként, és lehetőségük van megismerkedni a könyvekkel, azok könnyebben tanulnak majd meg olvasni is kisiskolás korukban.

Intézményünkben kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek anyanyelvi nevelését, melyhez szervesen hozzájárulnak a mindennapi mesehallgatások is – emelte ki az intézményvezető.

A Mozgásos játékok foglalkozássorozat az év első hónapjaiban zajlott négy orosházi óvodában. Az összetett mozgásfejlesztést támogató programsorozat nagy sikert aratott a gyerekek és a szülők körében is. Az ezeken az eseményeken szerzett tapasztalatokat, gyakorlatokat a jövőben is beépítik az intézmények az oktató-nevelő munkába. Nagy Gabriella kiemelte, mindhárom projektelem nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a szülők. Szívesen bekapcsolódtak az egészségnapok és a mesedélutánok programjaiba is. A családok többsége eddig is aktívan részt vett az intézmény telephelyei által szervezett programokon, de ez a három program még tovább színesítette az óvodai nevelés mindennapjait.

Megszakítás