Mindennek a kulcsa az iskola, az oktatás

Fontos eleme a pályázatnak a tanulói ösztöndíj program, mely egyszeri támogatással nyújt segítséget kínál a konzorcium településén élő hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára. Erről kérdeztük Batárné Csányi Tünde szakmai vezetőt.

Milyen számban élnek a konzorciumi partner településeken a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek?

– A projektet megvalósító héttagú konzorcium öt településén – Orosháza, Kardoskút, Nagybánhegyes, Tótkomlós, Kaszaper – mértük fel az ösztöndíj pályázat tervezésekor a Gyermekvédelmi Törvényben rögzített feltételeknek megfelelő tanulók számát. Azt tapasztaltuk, hogy az öt településen valamivel több, mint háromszáz ilyen gyermek van. A projekt a kitűzött céljaink szerint 280 gyereknek fog tudni támogatást adni, ami ha megnézzük, egy igen magas arányszám. Az ösztöndíj igénylési feltételeknek megfelelő tanulók kilencven százalékát takarja körülbelül. A pályázat továbbra is nyitott, a kiutalások még nem történtek meg.

– Milyen volt az ösztöndíj program fogadtatása az igény jogosultak, illetve családjaik körében?

– A fogadtatása igen pozitív kezdettől fogva. Az érintett sokszor három, négy, vagy még több gyermeket nevelő családok többsége kevésbé tájékozott a lehetőségeiket illetőleg. Fel kell hívni a figyelmüket, illetve előfordul, hogy magának a pályázati anyagnak az elkészítésében is segíteni kell. Ebben az érintett Önkormányzatok és sok esetben én magam is igyekszünk nekik segíteni.

Mekkora segítséget jelent egy ilyen összeg, mit tudnak belőle megvalósítani?

A támogatás összege bruttó 49100 Ft. Ez egyszeritámogatás. Azt gondolom, hogy ezen családok többségénél több gyerek is megfelel a pályázati feltételeknek és pályázik is. Ez, különösen ebben a jelenlegi nehéz időszakban nagy segítséget jelent. A cél az, hogy az elnyert összeget mindenképpen a gyermek iskoláztatására fordítsák. Ez lehet iskolai eszköz, az előmenetelt segítő tevékenység finanszírozása, vagy akár közlekedési költség, buszbérlet is. A résztvevő családok esetében minden forintnak jelentősége van és úgy gondolom, hogy ez az összeg komoly segítség tud lenni az őszi hónapokban számukra.

Mint szakmai vezető, hogy látja, mit kellene, mit tudnánk tenni az esélyegyenlőség további javítása érdekében?

– Mindenféleképpen nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket motiválttá tegyük, a szó minden értelmében a saját sorsuk, iskolai előmenetelük tervezésében, gondozásában. Csak úgy kerülhetjük el a hátrányos helyzetük tovább örökítését, ha ez a felnövekvő generáció megfelelően fejlődni tud. Számos példa megmutatta már, hogy a szegénységből, a kilátástalan helyzetből ki lehet törni. A kulcs az iskola, az oktatás. Mindent meg kell tenni azért, hogy ezek a gyerekek a szocio-kulturális hátrányaik miatt ne legyenek az iskolában mindenképpen kudarcra ítélve, és ameddig csak lehetséges bent tartsuk Őket a rendszerben, hogy ne a lehetőségeikhez, hanem a képességeikhez mért lehető legmagasabb végzettséggel hagyják el az iskolát. A szülőket és a gyerekeket egyaránt motiválttá kell tenni a tudás megszerzését illetőleg. Ehhez minden elképzelhető és lehető segítséget meg kell adni számukra.

Megszakítás