Mit is csinál a szociális segítő?

A projekt egyik fontos célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása, közneveléshez való eredményes hozzáférésének segítése. Ennek egyik letéteményese, alappillére a projektben alkalmazott szociális segítők áldozatos munkája.

Tulajdonképpen az elnevezésben minden benne van, mégis, talán érdemes egy kissé alaposabban vizsgálni, hisz rendkívül sokrétű tevékenységet takar.

A szociális segítő fő feladata, a projekt céljaihoz igazodva a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közneveléshez való eredményes hozzáférésének segítése. Ennek érdekében meg kell ismernie a gyermek családját, körülményeit, az oktatási vagy nevelési intézményt, melyet a gyermek látogat, illetve a gyerekkel kapcsolatban álló pedagógussal, pedagógusokkal kell jó együttműködést kialakítania.

Ő az, aki a gyermek nevelési intézménybe való eljutását támogatja, szükség esetén az utazást

szervezi, esetleg el is kíséri oda.

A szociális segítő az, aki hozzájárul a gyermek egyéni készségeinek és az esetlges korábbi lemaradásainak feltérképezéséhez, fejlesztéséhez, képességeinek kibontakoztatásához, segítve ezzel a gyermek sikeresebbé válását az oktatási-nevelési intézményben.

 Ő az, aki nyomon követi az oktatási intézményeknél nyilvántartott hiányzások számát, releváns esetben feltárja a hiányzások okait és annak kezelését megkísérli.

Ismeri és megismeri az oktatási intézmények által kínált iskolán kívüli programokat, szakköröket, versenyfelkészítő foglalkozásokat, korrepetálási lehetőségeket (pótvizsgára való felkészítés

vagy tehetséggondozás), nyári táborokat és megszervezi, nyomon követi az azokon való részvételt.

Információt nyújt és tanácsot ad – szociális ügyintézésben, jogok és kötelezettségek

témakörében, pályaválasztási kérdésekben, és minden ügyben, amivel a gyermek és a családja hozzá fordul.

Ezeknél a családoknál a szülők és a nevelési, oktatási intézmény kommunikációja sokszor nem harmonikus és a gyermek fejlődése szempontjából nem is elég eredményes. A szociális segítő a munkájával „hidat képez” a gyermek elsődleges szocializációs tere (a család) és a másodlagos szocializációs tér (iskola, óvoda) között. Segít abban, hogy a gyerekek fejlesztése ne hermetikusan elzárva a hivatalos, intézményi közegre fókuszáljon, hanem aktív részt vevőként bevonja a folyamatba a családot is. Munkája során a szülőknek, a családnak is segít, tanácsot ad. Információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról, jogi lehetőségekről, a szociális rendszer működéséről, segítséget nyújt az ügyintézésben mindvégig partnerként kezelve a családot.

Szükség esetén közvetítő szerepet vállal az iskola/óvoda és a családok között, mediálja a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti esetleges konfliktusokat.

Mind ezen munkája mellett szoros kapcsolatot tart az oktatási intézményben dolgozó pedagógusokkal, más segítő szakemberekkel, és nagyon fontos eleme a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének.

A legfontosabb azonban talán azt kiemelni, hogy a gyerekek és a családok a szociális segítő munkája által személyre, helyzetre szabott, speciális segítséget kapnak.

Skip to content